Foreningen Haandarbejdets Fremme udgiver 3 medlemsblade om året, der fungerer som et forum for debat og er et redskab for formidling af viden og meninger.
Bladet indeholder 2-3 broderimønstre, kulturelle artikler med vægten lagt på det tekstile, omtale af museer, udstillinger m.m. i ind og udland, boganmeldelser og oplysninger om Foreningens aktiviteter.

Udenlandske abb. modtager bladet med engelsk oversættelse i indstik.

Materiale til bladet modtages gerne: hfbladpost@gmail.com

Deadline: Blad 1: 15. januar, udkommer marts. Blad 2: 15. maj, udkommer juli. Blad 3: 15. september, udkommer november.