Medlemsblad

Foreningen Haandarbejdets Fremme udgiver 3 medlemsblade om året, der fungerer som et forum for debat og er et redskab for formidling af viden og meninger.

Bladet indeholder typisk 2-3 broderimønstre, kulturelle artikler med vægten lagt på det tekstile, omtale af museer, udstillinger m.m. i ind og udland, boganmeldelser og oplysninger om Foreningens aktiviteter.

Udenlandske abonnementer modtager blad med engelsk oversættelse i indstik.

Materiale til bladet modtages gerne: hfbladpost@gmail.com

Deadline næste blad 15. september 2023:

Blad 1 udkommer  marts, Blad 2  juli/august og Blad 3:  november.

Blad-forside