Foreningen Haandarbejdets Fremme kan kontaktes her: hfbladpost@gmail.com   Mailen tjekkes hver dag.

Vores adresse: Foreningen Haandarbejdets Fremme, Niels Hemmingsensgade 10, 3. sal, 1153 København K

 

INDMELDELSE

Kopier nedenstående og send det til hfbladpost@gmail.com  

 

Navn

Adresse

Postnr.                  By                                        Land

 

Ønsker girokort tilsendt – sæt X

Indbetaler via netbank – sæt X

Beløbet indbetales på Giro 1551-16536393 eller på Danske Bank kontonr. 4652-4865196032. 

IBAN Nr. DK3130004865196032. BIC Swift Nr. DABADKKK.

Tyske tilmeldinger Danske Bank Zweignierlassung, Postfach 101522, 20010 Hamborg 

Reg.nr. 4989 DE06 2032 0500 4989 0307 52

IBAN: DE06 2032 0500 4989 0307 52

SWIFT- BIC:DABADEHH

Medlemskab og regnskabåret er  01.01. – 31.12.

 

Priser: 2018

Danmark: 375,- Dkk 

Europa: 425,- Dkk  

Øvrige udland: 500,- Dkk