Historie

Haandarbejdets Fremme blev grundlagt 20. marts 1928 med det formål at støtte dansk håndarbejde og kunsthåndværk. Dette blev gjort gennem udstillinger, foredrag og kurser, gennem indkøbs- og salgsvirksomhed og ved udgivelse af bøger og årskalenderen, Årets Korssting. Det lykkedes gennem årene at opbygge en effektiv organisation med værksted, lokalafdelinger og egne forretninger samt håndarbejdsskoler og seminarium. En hovedskikkelse i Haandarbejdets Fremmes historie er Gertie Wandel, som var formand fra 1943 til 1978.

Haandarbejdets Fremme har nydt kongelig interesse og velvilje. Dronning Alexandrine og Dronning Ingrid var begge protektricer gennem mange år og Hendes Majestæt Dronning Margrethe har foruden flere broderidesigns også tegnet Årets Korssting 1978, 1984 og 2004.

Haandarbejdets Fremme har gennem årene udvist en åbenhed over for samtiden og har engageret sig i samarbejde med en række af Danmarks bedste designere, der stilistisk representerer design fra det mere traditonelle til det eksperimenterende. Først må nævnes broderidesignerne Gerda Bengtsson, Ida Winckler og Edith Hansen, som alle arbejdede på Haandarbejdets Fremmes værksted. Blandt andre kunsthåndværkere kan nævnes designerne Mogens Koch, Dagmar Starcke, Ann-Mari Kornerup, Naja Salto og Mads Stage, væverne Gerda Henning, Vibeke Klint, Lis Alhmann og Kim Naver, stoftrykkerne Gudrun Stig Aagaard og Marie Gudme Leth, samt billedkunstneren og keramikeren Bjørn Wiinblad. Også det færørske og grønlandske kunsthåndværk var repræsenteret i Haandarbejets Fremme.

Medlemsbladet har fra udgivelsen i 1934 været Haandarbejdets Fremmes ansigt udadtil. Foruden at formidle kendskabet til dansk og udenlandsk tekstilhistorie fungerer bladet også som et debatforum.

I 1930 begyndte Haandarbejdets Fremme i samarbejde med farveren Ejnar Hansen, Vejle, produktionen af bomuldsbroderegarnet, Dansk Blomstergarn. De 102 forskellige farvenuancer er baseret på plantefarver med udgangspunkt i danske almuetekstiler fra år 1800.

Der har økonomisk været såvel op- som nedgangstider for Haandarbejdets Fremme. I 1995-1996 skete en reorganisation med en adskillelse af forenings- og produktionsdelen samt lukning af egne forretninger. Det oprindelige navn Selskabet til Haandarbejdets Fremme blev ændret til Foreningen Haandarbejdets Fremme.