Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i

Foreningen Haandarbejdets Fremme.

Lørdag den 22.august 2019 kl 12.30

Kvindernes bygning Niels Hemmingsensgade 10.3 sal

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 6. Bestyrelsen forlægger budget for 2020 og 2021.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2021.
 8. Valg af 2 medlemmer –
 9. Valg af suppleant –
 10. Valg af revisor.
 11. Indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest fredag den 1. august 2020. til anita.jorgensen@hotmail.dk

Adgangsbillet er kontingent kvittering 2020.

Foreningens vedtægter samt regnskab kan ses på hjemmeside/eller hhtp//haandarbejdetsfremme.info/                                                                        eller rekvireres hos kassereren på email: toftelse@gmail.com                                                                                                                                                                 Da foreningen er vært ved et kaffe/tebord m.v. under generalforsamlingen, bedes man venligst tilmelde sig til formanden.

Venlige hilsen Anita, Lone, Else, Tine, Karen, Inge, Laila, Ulla Brita, Pia og Helle.

Klokken 14 vil der være reception og fremvisning af Årets korsting.

Der i år er tegnet af Tille’s – Værksted for håndarbejde.